Vận Chuyển SEA-AIR

Hướng dẫn khai báo Hải Quan điện tử qua phần mềm ECU

Hướng dẫn khai báo Hải Quan điện tử qua phần mềm ECU


Date add: 2017-05-26 - Comment: 1


Xin chào tất cả các bạn ! Khi nhắc đến lĩnh vực xuất nhập khẩu thì không thể thiếu được một nghiệp vụ rất quan trọng, đó là nghiệp vụ khai báo hải quan. Khác với trước đây, việc thông quan hàng hóa được xác thực qua các bộ hồ sơ giấy và thời gian sử lý thường rất lâu, có khu 5 - 7 ngày cho một tờ khai thì hiện tại, việc khai báo hải quan đã trở lên dễ dàng hơn với hệ thống ...

Tiêu đề bài viết 1

Tiêu đề bài viết 1


Date add: 2017-04-28 - Comment: 1


Tóm tắt bài viết 1

Tiêu đề bài viết 2

Tiêu đề bài viết 2


Date add: 2017-04-28 - Comment: 0


Tiêu đề bài viết 2

Tiêu đề bài viết 3

Tiêu đề bài viết 3


Date add: 2017-04-28 - Comment: 0


Tiêu đề bài viết 3

Tiêu đề bài viết 4

Tiêu đề bài viết 4


Date add: 2017-03-03 - Comment: 2


Tiêu đề bài viết 4