Tin Tức

Môi trường

Môi trường


Date add: 2017-03-01 - Comment: 0


Là một công ty có trách nhiệm, CMA CGM đã được cam kết bảo vệ môi trường trong nhiều năm, thiết lập chính nó mục tiêu và phát triển các phương tiện để đạt được chúng.

CMA CGM Foundation

CMA CGM Foundation


Date add: - Comment: 0


Mục tiêu của CMA CGM Corporate Foundation là để cải thiện cuộc sống của đau khổ, trẻ em; cho dù họ bị ảnh hưởng bởi tình trạng dễ bị tổn thương xã hội, tình cảm, y tế, hoặc khuyết tật.

 < 1 2